МІЖНАРОДНІ МІЖМІСЬКІ
ОБЛАСНІ ПРИМІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

АТ «КИЇВПАССЕРВІС»

 
en    ua   

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АВТОВОКЗАЛ «КИЇВ»
АВТОСТАНЦІЇ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

– Афілійованою особою Публічного акціонерного Товариства «Київпасервіс» є Фонд Державного майна України, що володіє 100% частки статутного капіталу товариства, що складає 195 963 000 простих іменних акцій товариства.

– Відсутні документи у товаристві, а саме:

1. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, а також інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства – відсутні у наявності, органи товариства керуються статутом ПАТ «Київпассервіс»;

2. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства – відсутнє у зв'язку із відсутністю філій та представництв;

3. Протоколи загальних зборів – відсутні, у зв'язку із не проведенням на даний час таких зборів;

4. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства – відсутні у зв'язку із відсутністю складених таких висновків на даний час;

5. Річна фінансова звітність – відсутня, у зв'язку із не настанням часу для складання такої звітності для  ПАТ «Київпассервіс», після зміни організаційно-правової форми, шляхом перетворення з державного підприємства у публічне акціонерне товариство;

6. Проспект емісії акції акцій – відсутні у наявності;

© АТ «КИЇВПАССЕРВІС» 2019

Зворотній зв'язок